LP/2021/549 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 43364/2021/SEKPS/111584-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/549
Dátum začiatku MPK: 05.10.2021
Dátum konca MPK: 25.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 25.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 04.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 09.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia: 22.11.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)