LP/2021/537 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2021 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-302-949
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/537
Dátum začiatku MPK: 28.09.2021
Dátum konca MPK: 18.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.10.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: 31.05.2022
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2022
Ukončenie štádia: