LP/2021/529 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 012510/2021/OSINP-1
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 2. februára 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/529
Dátum začiatku MPK: 23.09.2021
Dátum konca MPK: 06.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)