LP/2021/528 Návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2022 až 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 11598/2021-320
Podnet: Zákon číslo 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon číslo 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti termínu a predloženia materiálu na rokovanie vlády SR s rozpočtom verejnej správy na roky 2022 až 2024
Posledná zmena: 04.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/528
Dátum začiatku MPK: 23.09.2021
Dátum konca MPK: 29.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 29.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)