LP/2021/527 Informácia o priebehu a výsledkoch 42. zasadnutia Konferencie Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (14. – 18. júna 2021)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 10821/2021-052
Podnet: Bod D.2 uznesenia vlády SR č. 270 z 19. mája 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/527
Dátum začiatku MPK: 23.09.2021
Dátum konca MPK: 06.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 23.09.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 07.10.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)