LP/2021/523 Návrh na zvýšenie pravidelného ročného príspevku Slovenskej republiky do Medzinárodného vyšehradského fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 047749/2021-ODV4-13
Podnet: Vyhlásenie predsedov vlád krajín Vyšehradskej spolupráce zo dňa 17.2.2021
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/523
Dátum začiatku MPK: 22.09.2021
Dátum konca MPK: 05.10.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.09.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)