LP/2021/521 Návrh na zrušenie manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 103316/2021-1020-210831
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Čl. 10 ods. 8 smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Posledná zmena: 27.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/521
Dátum začiatku MPK: 20.09.2021
Dátum konca MPK: 24.09.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.09.2021
Ukončenie štádia: 20.09.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)