LP/2021/516 Spôsob implementácie Pobrexitovej adaptačnej rezervy v podmienkach Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 13088/2021/oPLPS
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.04.2024
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/516
Dátum začiatku MPK: 24.09.2021
Dátum konca MPK: 07.10.2021
Dátum ukončenia procesu: 05.04.2024

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 07.10.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 30.11.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 14.02.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.11.2021
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.04.2024
Ukončenie štádia: 05.04.2024
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)