LP/2021/509 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 10420-2790/2021
Podnet: podľa § 12 ods. 1 a 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/509
Dátum začiatku MPK: 20.09.2021
Dátum konca MPK: 08.10.2021
Novelizované predpisy: 292/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.09.2021
Ukončenie štádia: 20.09.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.09.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.10.2021
Ukončenie štádia: 20.10.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)