LP/2021/508 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: S20859-2021-OL
Podnet: § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/508
Dátum začiatku MPK: 13.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 11.10.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.10.2021
Ukončenie štádia: 21.10.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)