LP/2021/507 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011080/2021-74, ktorým ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR z ... 2021 č. MF/011080/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia úč
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/011080/2021-74
Podnet: § 9 zákona č. 272/2015 Z. z.
§ 11a zákona č. 83/1990 Zb.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/507
Dátum začiatku MPK: 13.09.2021
Dátum konca MPK: 04.10.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Priebežné zapracovanie pripomienok
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Prebieha
Začiatok štádia: 13.09.2021
Ukončenie štádia: 04.10.2021