LP/2021/50 Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 100-000-056-856
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/50
Dátum začiatku MPK: 12.02.2021
Dátum konca MPK: 04.03.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 22.04.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)