LP/2021/499 Návrh na úhradu príspevkov Slovenskej republiky do asistenčného piliera Európskeho mierového nástroja

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 051098/2021-OBEP-3
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/499
Dátum začiatku MPK: 08.09.2021
Dátum konca MPK: 22.09.2021
Dátum ukončenia procesu: 04.01.2022

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.09.2021
Ukončenie štádia: 30.09.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.09.2021
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.01.2022
Ukončenie štádia: 04.01.2022
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)