LP/2021/491 Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 25910/2021-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/491
Dátum začiatku MPK: 06.09.2021
Dátum konca MPK: 27.09.2021
Novelizované predpisy: 575/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

125/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

650/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

595/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.09.2021
Ukončenie štádia: 06.09.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.09.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2022
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia: 05.01.2022
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia: 05.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)