LP/2021/49 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S07911-2021-OZS
Podnet: Plán práce vlády na II. polrok 2020
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predloženie materiálu do Hospodárskej rady vlády SR
Posledná zmena: 10.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/49
Dátum začiatku MPK: 03.02.2021
Dátum konca MPK: 09.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)