LP/2021/483 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9793/2021-400
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/483
Dátum začiatku MPK: 27.08.2021
Dátum konca MPK: 20.09.2021
Novelizované predpisy: 116/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia: 20.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)