LP/2021/482 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Štátne fondy
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 008500/2021/OL - 4
Podnet: Úloha B.1. z uznesenia vlády SR č. 340 zo 16. júna 2021
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/482
Dátum začiatku MPK: 26.08.2021
Dátum konca MPK: 17.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)