LP/2021/479 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 37618/2021/SCDPK/130573-M
Podnet: § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/479
Dátum začiatku MPK: 26.08.2021
Dátum konca MPK: 17.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 17.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.09.2021
Ukončenie štádia: 12.11.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.11.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: 06.12.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2021
Ukončenie štádia: