LP/2021/476 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/7398/2021-732
Podnet: Na základe § 7 zákona č. 98/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/476
Dátum začiatku MPK: 16.09.2021
Dátum konca MPK: 06.10.2021
Novelizované predpisy: 441/2020 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.08.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 06.10.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.04.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)