LP/2021/475 Návrh na riešenie priestorovej situácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 012744/2021/oHS-1
Podnet: Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/475

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia: 25.08.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia: 08.09.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)