LP/2021/47 Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-5-38/2021-OEV
Podnet: Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 614 z 11. decembra 2019
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/47
Dátum začiatku MPK: 03.02.2021
Dátum konca MPK: 16.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 16.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 17.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)