LP/2021/468 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20121-2021-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/468
Dátum začiatku MPK: 20.08.2021
Dátum konca MPK: 10.09.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)