LP/2021/466 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona o Policajnom zbore“).
Legislatívna oblasť: Doprava
Ochrana osobných údajov
Telekomunikácie a telekomunikačné služby
Bankovníctvo a peňažníctvo
Základné práva
Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SL-OBL-2021/3143
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.02.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/466
Dátum začiatku MPK: 20.08.2021
Dátum konca MPK: 10.09.2021
Novelizované predpisy: 171/1993 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

372/1990 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

435/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

351/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)