LP/2021/465 Návrh na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. o činnosti v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 102641/2021-1060-205240
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: -
Posledná zmena: 27.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/465
Dátum začiatku MPK: 20.08.2021
Dátum konca MPK: 26.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 26.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)