LP/2021/461 Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-6649/2021-110/19206
Podnet: Vlastná iniciatíva.
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o opatrenia v oblasti kultúry zamerané na riešenie mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Posledná zmena: 06.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/461
Dátum začiatku MPK: 19.08.2021
Dátum konca MPK: 27.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.08.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)