LP/2021/46 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2021 č. .../2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 100-000-263-619
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/46
Dátum začiatku MPK: 03.02.2021
Dátum konca MPK: 23.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 03.02.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)