LP/2021/459 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/012342/2021-421
Podnet: Iniciatívny materiál - novela ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť schválenia návrhu zákona vyplývajúca zo záväzku z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a predloženie mimo plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 19.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/459
Dátum začiatku MPK: 18.08.2021
Dátum konca MPK: 31.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.09.2021
Ukončenie štádia: 07.10.2021
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 26.10.2021
Začiatok štádia: 26.10.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.10.2021
Ukončenie štádia: 19.01.2022
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)