LP/2021/441 Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8x8)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-EL74/27-21/2021
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/441
Dátum začiatku MPK: 10.08.2021
Dátum konca MPK: 23.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 23.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)