LP/2021/437 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S19579-2021-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/437
Dátum začiatku MPK: 10.08.2021
Dátum konca MPK: 30.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 30.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)