LP/2021/434 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ, Juraja KRÚPU, Petra PČOLINSKÉHO a Jána BENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 585)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SELPOdL-249-2/2021
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Naď, Jaroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/434
Dátum začiatku MPK: 06.08.2021
Dátum konca MPK: 16.08.2021
Novelizované predpisy: 319/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

211/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 16.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)