LP/2021/432 Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10255/2021-080
Podnet: Zákon č. 280/2017 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/432
Dátum začiatku MPK: 04.08.2021
Dátum konca MPK: 17.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)