LP/2021/426 Opatrenie Národnej banky Slovenska č .../2021 z ... 2021, o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: NBS1-000-061-348
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/426
Dátum začiatku MPK: 04.08.2021
Dátum konca MPK: 24.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)