LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 14895/2021/13
Podnet: Úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 877 z 31. októbra 2000 v znení uznesenia vlády SR č. 540 z 28. novembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/420
Dátum začiatku MPK: 30.07.2021
Dátum konca MPK: 19.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 19.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)