LP/2021/42 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2020 určených na Svetovú výstavu EXPO Dubaj 2020 v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 13125/2021-2110-03076
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Urýchlené zabezpečenie financovania bežných výdavkov nevyhnutných na účasť SR na Svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj
Posledná zmena: 19.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/42
Dátum začiatku MPK: 02.02.2021
Dátum konca MPK: 08.02.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.02.2021
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)