LP/2021/418 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2022 až 2024

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 12019/2021/941 – 60487/2021
Podnet: Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach
dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Zodpovedný predkladateľ: Bláhová, Renáta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/418
Dátum začiatku MPK: 30.07.2021
Dátum konca MPK: 12.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)