LP/2021/414 Návrh Stratégia pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska – vízia smerovania dopravy na Slovensku do budúcnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 26742/2021/SCDPK/85938-M
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2019 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/414
Dátum začiatku MPK: 29.07.2021
Dátum konca MPK: 11.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 11.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)