LP/2021/410 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 65. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 20. - 24. septembra 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 5351/2021 (spis č. ÚJD SR2687-2021)
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Ďalší predkladatelia: Korčok, Ivan
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/410
Dátum začiatku MPK: 18.08.2021
Dátum konca MPK: 31.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.09.2021
Ukončenie štádia: 09.09.2021
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)