LP/2021/409 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Legislatívna oblasť: Správne právo
Stavebníctvo a architektúra
Stavebníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 35038/2021/SBPSMR/108661-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.01.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/409
Dátum začiatku MPK: 09.08.2021
Dátum konca MPK: 27.08.2021
Novelizované predpisy: 364/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 27.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.08.2021
Ukončenie štádia: 28.09.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.09.2021
Ukončenie štádia: 19.11.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.01.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)