LP/2021/403 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 24006/2021-M_OPVA
Podnet: Programové vyhlásenie vlády
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/403
Dátum začiatku MPK: 28.07.2021
Dátum konca MPK: 13.08.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 13.08.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.08.2021
Ukončenie štádia: 27.10.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.10.2021
Ukončenie štádia: 27.10.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.10.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)