LP/2021/399 návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 574)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Civilná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 36025/2021/OL/85149-M
Podnet: na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/399
Dátum začiatku MPK: 26.07.2021
Dátum konca MPK: 03.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 13.08.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)