LP/2021/394 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany Šebovej, Moniky Péter, Jany Žitňanskej a Mareka Krajčího na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 569)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 23802/2021-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.12.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/394
Dátum začiatku MPK: 30.07.2021
Dátum konca MPK: 09.08.2021
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Začiatok štádia: 13.12.2021
Ukončenie štádia: 13.12.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)