LP/2021/392 Návrh zámeru - Obnova Karáčoniho paláca, škola a škôlka pre štátnych zamestnancov s názvom Spojená škola Novej generácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Stavby
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2021/1
Podnet: Vlastný
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK:
Posledná zmena: 27.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/392
Dátum začiatku MPK: 16.07.2021
Dátum konca MPK: 22.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)