LP/2021/391 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 17603/2021/13
Podnet: Úloha C.1. uznesenia vlády SR č. 414 z 12. septembra 2018
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021-2024
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/391
Dátum začiatku MPK: 16.07.2021
Dátum konca MPK: 05.08.2021
Novelizované predpisy: 564/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 16.07.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)