LP/2021/387 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť MSK Matec Slovakia s.r.o., IČO: 47 219 262, na podporu realizácie investičného zámeru v Sabinove

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04695/2021-4270-178656
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/387
Dátum začiatku MPK: 15.07.2021
Dátum konca MPK: 28.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)