LP/2021/382 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 15/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Schvaľovanie ministrom
Rezortné číslo: 2715/2021-410
Podnet: § 66 písm. b)
c)
e) a h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/382
Dátum začiatku MPK: 14.07.2021
Dátum konca MPK: 04.08.2021
Novelizované predpisy: 453/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.08.2021
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia: 20.06.2022
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)