LP/2021/378 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra ŠÍBLA, Borisa KOLLÁRA, Alexandry PIVKOVEJ a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 592)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Odpady, nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostredia
Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10481/2021-1.7
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh zákona
Posledná zmena: 28.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/378
Dátum začiatku MPK: 13.07.2021
Dátum konca MPK: 21.07.2021
Novelizované predpisy: 87/2018 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

17/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)