LP/2021/371 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy
Legislatívna oblasť: Správne právo
Štatistiky
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10430-2835/2021
Podnet: podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/371
Dátum začiatku MPK: 13.07.2021
Dátum konca MPK: 02.08.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.09.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.09.2021
Ukončenie štádia: 14.09.2021
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2021
Ukončenie štádia: