LP/2021/37 Zákon z .............. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6955/2021-410
Podnet: úloha C.11 a C.12 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400 z 24. júna 2020.
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mičovský, Ján, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.05.2022
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/37
Dátum začiatku MPK: 29.01.2021
Dátum konca MPK: 18.02.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 18.02.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2022
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)