LP/2021/368 Správa o plnení úloh z Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2021 – 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4508/2021/SVNM
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 492 z 26. októbra 2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/368
Dátum začiatku MPK: 12.07.2021
Dátum konca MPK: 23.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 23.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)