LP/2021/358 Návrh ďalšieho smerovania inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 010887/2021/OFN-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Remišová, Veronika
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/358
Dátum začiatku MPK: 07.07.2021
Dátum konca MPK: 21.07.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 21.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)